[Σύνοψη της Εταιρείας]

Η Χωματουργική Αυλίδος δραστηριοποιείται στο χώρο των χωματουργικών εργασίων από το 1978

Η εταιρεία μας χάρη στην γνώση και στην εμπειρία του εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς και με την βοήθεια όλων των μηχανημάτων που έχει στο ενεργητικό της, καλύπτει κάθε ανάγκη στον κλάδο των χωματουργικών εργασιών.

Η συνεργασία με μεγάλες τεχνικές εταιρείες και η ανάληψη εργολαβιών, μας έχει επιτρέψει να φέρουμε εις πέρας μεγάλα και μικρά έργα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Τα έργα αυτά στηρίζονται στη σωστή συνεργασία, την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό, έχοντας ως αποτέλεσμα την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη για το παραδοτέο έργο.

[Παροχή υπηρεσιών]

Μια ανθεκτική βάση & αξιόπιστη λύση για κάθε έργο!

Αποξηλώσεις ασφάλτου και αποκατάσταση αυτών

Η εταιρεία μας προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες αποξηλώσεων ασφάλτου και αποκατάστασης του οδικού δικτύου με εξειδικευμενα μηχανήματα.

Μεταφορά & διάστρωση αδρανών υλικών όπως 3Α

Χρησιμοποιούμε τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό & ειδικούς επαγγελματίες για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική διεκπεραίωση κάθε έργου.

Καθαρισμούς χώρων απο χόρτα και άλλα υλικά

Η εταιρεία μας αναλαμβάνη υπηρεσίες καθαρισμού χώρων από χόρτα και άλλα ανεπιθύμητα υλικά με αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό.

Γενικές εκσκαφές

Ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την πολυπλοκότητα του έργου, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις για την εκσκαφή οποιουδήποτε τύπου εδάφους ή υλικού.

Μεταφορά μπαζών

Χρησιμοποιούμε κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό για την ασφαλή και ομαλή μεταφορά μπαζών από τον χώρο σας προς τον προορισμό τους.

Κατεδαφίσεις κτιρίων

Με χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και τεχνογνωσίας, αναλαμβάνουμε την αποτελεσματική κατεδάφιση κάθε τύπου κτιρίου, τηρώντας πάντα υψηλά πρότυπα ασφάλειας.

Εκβραχισμοί

Με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και εμπειρογνωμόνων στον τομέα, αναλαμβάνουμε εκβραχισμούς σε ποικίλες τοποθεσίες και συνθήκες, προσφέροντας ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις .

Κοπή δέντρων

Είτε πρόκειται για μικρά επιμέρους δέντρα είτε για μεγάλες δασικές εκτάσεις, είμαστε διαθέσιμοι να παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις.

Μεταφορά αποβλήτων ΑΕΚΚ

Χρησιμοποιούμε σύγχρονα οχήματα και εξειδικευμένο προσωπικό για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά αποβλήτων .

[Επίσημοι Συνεργάτες]

Συνεργασία με αξιοπιστία και αφοσίωση!

  • brand
  • brand
  • brand
  • brand
  • brand
  • brand
  • brand
  • brand
[Ειδικές Μεταφορές]

Εθνικές ειδικές μεταφορές & μεταφορές μηχανημάτων

reason
reason
reason
reason

Συνοπτικά

Οι Εθνικές Ειδικές Μεταφορές και Μεταφορές Μηχανημάτων αναφέρονται σε εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς που προσφέρουν λύσεις για τη μεταφορά βαριών και μεγάλων αντικειμένων, όπως βιομηχανικά μηχανήματα, εξοπλισμός κατασκευών, γεωργικά μηχανήματα, οχήματα και άλλα ειδικά φορτία που απαιτούν εξειδικευμένα μέσα μεταφοράς και εξειδικευμένες διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης.
Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν εξειδικευμένα οχήματα, όπως πλατφόρμες ανύψωσης, ειδικά φορτηγά, και ρυμουλκούμενα που είναι σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτών των ειδικών μεταφορών. Επιπλέον, συχνά διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση για την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά των ειδικών αντικειμένων.
Συνολικά, οι Εθνικές Ειδικές Μεταφορές και Μεταφορές Μηχανημάτων προσφέρουν κρίσιμες υπηρεσίες για τη μεταφορά μεγάλων και βαρέων αντικειμένων με ασφάλεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.